Talonnumerokyltit

Talon numero on hyvä olla näkyvästi esillä, ja pelastusviranomaiset jo sitä vaativatkin. Kestävät numerokyltit sääntöjen mukaan toteutettuna, myös tiennimikyltin tai muun viitan yhteyteen kiinnitettävinä kyltteinä.