Retkeilyajon kilpi

Retkeilyajon kilpi toteutettiin laserkaivertamalla eloksoidulle alumiinille. Aihiot hankimme leikattuna alihankintana, koska laserimme teho ei riitä metallien leikkuuseen.
eloks_alumiini