Paikallishistoriallinen kirjaprojekti

Monisivuisessa julkaisussa ulkoasulla on tärkeä merkitys. Raikas, kuvapainotteinen sivuntaiton tyyli saa lyhytjänteisemmänkin lukijan kiinnostumaan sisällöstä. Leena Perälän Kaidatvedet – osa muinaista Talvitietä oli teoksena tuttu jo entuudestaan, nyt siitä tehtiin laajennettu laitos hienoilla kovilla kansilla. Painatuksen hoiti Digimimmi Oy.